صبر زرد اصل فرانسه

قیمت: ۱۸/۰۰۰تومان

ویژگی های کلیدی
  • وزن: 75 گرم
  • اصالت: اصل فرانسه
  • مزه: بسیار تلخ

اطلاعات بیشتر

وزن 75 g