معرفی اجمالی محصول

پک ضد درد

  • مناسب برای تسکین و درمان انواع درد
  • مناسب برای دیسک کمر
  • مناسب برای دردهای آرتروزی
  • مناسب برای دردهای مزمن

توضیحات

ترکیبی از:

  • روغن سیاهدانه

  • روغن خشخاش

  • روغن ترکیبی درد

پک روغنی ضد درد