معرفی اجمالی محصول

روغن شنبلیله

در حجم 30 میلی لیتر