معرفی اجمالی محصول

روغن فندق

در حجم 30 میلی لیتر