مزایای استفاده از ادویه و گیاهان دارویی در آشپزی

اکثر ما در آشپزی از نمک یا چاشنی های مصنوعی استفاده می کنیم. که اینکار فقط باعث افزایش سدیم بدن ما می شود. کارشناسان تغذیه ای بین المللی نگران افزایش چاقی در سطح کره جهان هستند که به دلیل خوردن غذاهای آماده و زندگی بدون تحرک می باشد. به همین دلیل آن ها مردم را […]