پونه کوهی – گیاهی دارویی با خواص اثبات شده

پونه کوهی به عنوان یکی از بخش های جدا ناپذیر بسیاری از انواع غذاها در سراسر جهان شناخته شده است. این گیاه دارویی به یک منطقه خاص محدود نمی شود و در اکثر مناطق دنیا از آن استفاده می شود. عطر و طعم قوی پونه کوهی مزه و عطر لطیفی را به غذا می بخشد. […]