روغن بادام تلخ روناک

ناموجود

قیمت: ۱۲/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • وزن: 40 گرم
معرفی اجمالی محصول

روغن بادام تلخ روناک

 • مناسب برای دردهای زیر سطحی
 • برند روناک
 • وزن 40 گرم

 

توضیحات

در طب سنتی یکی از مهم ترین روغن ها در طب سنتی، روغن بادام تلخ می باشد که طبیعت گرم و مرطوب دارد.

روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف داروﯾﻰ ﺑﮑﺎر ﻣﻰ رود و از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺟﻬﺖ درﻣﺎن دردﻫﺎى ﻣﻔﺎﺻﻞ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روﻏﻦ ﺣﺎوى ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده اﯾﻰ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﯾﺎ ﺿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ، داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﻰ، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮى، ﺿﺪ ﺧﺎرش، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

خواص درمانی:

رفع آثار خون مردگی های زیر پوست

تسکین دردهای ناشی از ضربات سطحی

نحوه مصرف:

روزاﻧﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻘﺪارى از روﻏﻦ را روى ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ: ﮔﺰارﺷﻰ در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

موارد عدم مصرف:

 • ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ از ﻣﺼﺮف آن ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • از ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ روى زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎز ﺧﻮددارى ﺷﻮد.
 • در ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ دارﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد.

اطلاعات بیشتر

وزن40 g
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن بادام تلخ روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *