آیا نعناع یک گیاه دارویی است؟ با خواص کامل آن آشنا شوید

کلمه نعناع را شاید به اشکال دیگر نیز شنیده باشید. مثل برگ نعناع، قرص نعناع و… نعناع بیش از 12 گونه دارد که بعضا در نقاط مختلف دنیا کاشته و برداشت می شود. همه انواع نعناع از یک گیاه اصلی به نام Mentha می باشند. همه گونه هایی که متعلق به Mentha می باشند به […]